#1 Sân bay Long Thành Hơn được bàn giao xây dựng 1.800ha đất

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1.800ha đất giai đoạn 1 của dự án sân