Tiềm năng bất động sản trong lõi cụm công nghiệp của Long An

Dự án The Diamond City nằm trong 5 cụm công nghiệp 4.300 ha của Long