Thị Trường Bất động sản Long An ‘an toàn’ giữa làn sóng COVID-19

Là tỉnh ảnh hưởng bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 của Việt Nam, thế