#1 Bất động sản nghỉ dưỡng thoát cảnh “đóng băng”

Chuyên gia của DKRA cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng phân khúc