Bình Chánh lên thành phố, bất động sản khu Tây hưởng lợi

Tháng 3/ 2021, đại diện UBND Bình Chánh cho biết sau đợt rà soát các