Đất nền sẽ tiếp tục thu hút giới đầu tư

(TN&MT) – Theo dự báo của các công ty nghiên cứu thị trường, năm 2002,