Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi ra mắt dự án The Diamond City ngay quý 1/2022

Ngày 18/3/2022, Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi chính thức ra mắt dự án