Thu hút nhiều tập đoàn lớn, thị trường bất động sản Đức Hòa nổi sóng

Sức bật mạnh mẽ từ hạ tầng, công nghiệp và địa ốc đang thúc đẩy