18.600 tỷ đồng mở đường từ TP HCM đi Long An, Tiền Giang

18.600 tỷ đồng mở đường từ TP HCM đi Long An, Tiền Giang Quốc lộ